Nedrivning Løvegade, Slagelse

Bygherre: Sondrup A/S
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: kr. 3 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Midtconsult

Info

Oversigt

Forud for opførelsen af nye lejligheder og rækkehuse på Løvegade blev Barslund tildelt underentreprisen, som omfatter miljøsanering og totalnedrivning og rydning af tidligere erhvervsbygning på i alt 11.000 m² overflader indeholdende bly og pcb, fjernelse af lofter samt tag med asbest. Derudover er bygningen blevet afrenset for sodskader efter brand. Der har været særlig opmærksomhed på bygningens stabilitet under nedrivningen, da vægge og tag var forvitret pga. brandskader.

Der skulle ligeledes håndteres forureningskilder i form af tre nedgravede olietanke og to overjordiske tanke samt fem samlebrønde og fem gulvafløb.

Bygningen var placeret tæt op af nabobygninger, fortov og trafikeret vej. Der blev taget særlige forholdsregler, så der ikke skete skade på nærliggende bygninger samt beplantning, ligesom afspærring og sikkerhed var i fokus. Nedrevne materialer er behandlet og bortskaffet i henhold til gældende regler. Beboere blev orienteret om nedrivningsarbejdet via omdelte og opsatte flyers, ligesom der under nedrivningsarbejdet blev overholdt arbejdstider i henhold til aftaler og minimering af støjgener.

Hovedmængder

● 6000 m² nedrivningsarbejder
● 6.000 ton beton
● 3.000 ton tegl
● 235 ton håndtering af brandbart affald
● 15 ton gipsaffald
● 80 ton deponeringsegnet affald
● 11 ton isoleringsaffald