Nedrivning Amagercenteret

Bygherre:  Hoffmann A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 22 mio.
Anlægsperiode: 2018 – 2019
Rådgiver: COWI

Info

Oversigt

Byggesagen omhandler udvidelse af det eksisterende Amager Center, der er beliggende på Reberbanegade 3 omkranset af Ålandsgade, Brysselsgade og Reberbanegade/Metrotorvet.

I denne forbindelse er Barslund valgt til at udføre jord, kloak, gartner/belægning og nedrivningsentreprisen, der omfatter nedrivning af tagkonstruktioner, parkeringshus i beton, sikringsrum/kælder, belægninger mv.

Nedrivningen foretages, mens centeret er i drift, hvilket kræver meget fokus på logistikken og koordineringen med andre håndværkere, butikker og bygherre. Da der er kunder og håndværkere i området, hvor vi arbejder, stilles der store krav til sikkerhed, afspærring og afskærming.

Centeret er én sammenhængende bygning, hvilket stiller store krav til afskærmning og blokering af indgangsveje (døre og vinduer). Af hensyn til støjgener må der på visse områder kun arbejdes i meget korte perioder. Der benyttes wiresav uden for de perioder, da denne metode overholder støjkravene. Forurenet beton blev afrenset og kørt til modtager.

Nedrivningsarbejdet på råhuset blev udført fra den 15. til den 26. januar 2018. Nedrivning af P-hus er udført fra den 3. april til den 11. juni 2018.

Nedrivningsarbejdet inkluderer nedrivning af beton,- stål, murværk- og trækonstruktioner samt nedrivning af tage, konstruktioner i gård, døre, vinduer og kælder. Derudover fjernes der rulletrapper, elevatorer, værn, gelænder samt nedbrydning af asfalt i P-hus.

Der er udført miljøsanering og stribning på hele nedrivningsentreprisen.

Barslund leverer projekteringsydelser for sikring af byggegrube og fundamenter i form af interimsforanstaltninger til spunsning og grundvandssænkning.

Da entreprisen udføres i tæt bymæssig bebyggelse med stor befolkningstæthed og nær den trafikerede Amagerbrogade og metrostation, skal der i alle dele af arbejdet tages store hensyn til sikkerhed og afspærring samt minimering af gener.

Hovedmængder

● 12.000t beton
● 370t Brandbart affald
● 70 t gipsaffald
● 25 t deponeringsegnet affald
● 15 t isoleringsaffald