Næstved Omfartsvej

Bygherre: Næstved Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 52.3 mio.
Anlægsperiode: 2016-2018
Rådgiver: Nielsen & Risager

Info

Oversigt

Entreprisen ”Næstved Omfartsvej” omfatter første del af de sydlige fordelingsveje ved Næstved.

Der laves ny vej samt underføring. Arbejdet for Næstved Kommune omhandler blandt andet arbejder som afvandingsarbejder, jordarbejder, belægningsarbejder, sætning af brønde samt etablering af tunneler og faunapassager.

Hovedmængder

● 62.000 m³ blødbundsarbejder
● 62.000 m³ friktionsmaterialer (udgravning og opfyldning)
● 57.000 m³ jord (afgravning og indbygning)
● 125.000 m² jordstabilisering
● 250 stk. plast- og betonbrønde
● 4.000 m afvandings-/ledningsarbejder Ø200mm plast-Ø800 beton
● 3.500 m afvandings-/ledningsarbejder Ø200mm plast –Ø800mm beton
● 10.000 m afvandingsarbejder dræn Ø113mm – Ø300mm
● 70.000 m² bundsikringsarbejder
● 45.000 m² belægningsarbejder
● 121.000 m² asfaltarbejder i flere lag
● 1.000 m vildthegn
● 5 stk. tunneler og faunapassager

Tilbage til referencer