Motorvejsforbindelsen København–Frederikssund

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 10,0 mio.
Anlægsperiode: 2010-2011
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Entreprisen var en del af den første etape af motorvejsforbindelsen København – Frederikssund.
Entreprisen omfattede etableringen af nordlige del af ramper til og fra M3 og anlæg af nyt rampekryds på Jyllingevej inkl. jord- og belægningsarbejder. Derudover blev der ligeledes udført afvandingsarbejder på ramper og Jyllingevej, herunder udførelsen af regnvandsbassin.

Hovedmængder
  • 13.400 m³ råjordsarbejder
  • 2.600 m² betonittætningslag
  • 1.150 m dræn
  • 3.650 m kloakledninger
  • 2.950 m³ bundsikringsarbejder
  • 3.500 m² asfaltarbejder
  • 500 m² kørebaneafmærkning

Tilbage til referencer