Motorvejskryds Ballerup

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 107,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2014
Rådgiver: Rambøll A/S (broer)

Info

Oversigt

Denne entreprise er en del af 1220 Motorring 4 – Tværvej N, som udgør etape 2 af Frederikssundmotorvejen. Arbejdet omfattede jord-, afvandings-, belægnings- og bygværksarbejder samt afmærkning og udstyr for ny anlæg af ca. 1,5 km motorvej, 3,0 km 1-sporet rampe og 1,0 km 2-sporet ramper. Endvidere sideudvidelse af eksisterende motorvej M4 til anlæg af parallelramper og fordelings- og vekselstrækninger. Arbejdet udføres i konsortium med CG Jensen.

Hovedmængder
  • 60.000 m³ muldjordsarbejder
  • 165.000 m³ råjordsarbejder
  • 16.000 m afvandingsarbejder
  • 47.000 m³ kalkstabilisering
  • 12.000 m³ blødbundsarbejder
  • 28.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 15.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 38.000 ton asfaltarbejder

Tilbage til referencer