Helsingør Kraftvarmeværk

Bygherre: Helsingør Kraftvarmeværk A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 18,3 mio.
Anlægsperiode: 2015-2017
Rådgiver: Sweco Danmark A/S og Rambøll A/S

Info

Oversigt

Helsingør Kommune er ved at etablere et nyt Kraftvarmeværk. I den forbindelse har Barslund være tilstede på byggepladsen fra dag 1.

Barslund har udført tre byggegruber bl.a. til siloer, modtagecentret til fils og det nye sorteringsanlæg.

Derudover har vi udført afvanding, lavet adgangsveje, anlagt parkeringspladser, kloak og regnvandsbassiner. Der skal endvidere lægges to søer.

Hovedmængder

● 17.000 m³ jordarbejder
● 55 stk. brønde
● 800 m ledningsarbejder
● 7.500 m³ bundsikringsarbejder
● 10.000 m² stabilgrusarbejder
● 25.000 m² asfaltarbejder
● 400 m² insitustøbt betonbelægning
● 1.500 m² opbrydningsarbejder asfalt/beton
● 1.500 ton muldjordsarbejder
● 11.000 ton klasse 1 jord
● 1.500 ton klasse 2-3 jord
● 600 ton klasse 4 jord
● 1.100 m PP ledning Ø110-315
● 1 stk. grundvandssænkningsanlæg
● 3.000 m² spunsede indfatningsvægge
● 10.000 m³ indbygning i støjvold

Tilbage til referencer