Metro Cityringen, Trianglen og Østerport Station

Bygherre: Metroselskabet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 29 mio. DKK
Anlægsperiode: 2018 – 2019
Rådgiver: Metroselskabet

Info

Etablering af stationsforpladser i bynært miljø

Barslund har etableret nye stationsforpladser på Metro Cityringens nye stationer Trianglen og Østerport Station. Derudover er byggepladsområdet ved Øster Søgade ryddet, så området igen kan bruges som rekreativt område.

Projektet omhandlede jord-, lednings- og belægningsarbejde, samt store mængder trafikomlægninger.

Ledningsarbejdet omfattede primært regn og spildevand samt belysningskabler. Belægningerne omfattede primært beton og granitbelægninger.

Vi har udført signalanlæg, etableret overkørsler i trafikerede ­områder, etableret fortove samt udført mindre beplantningsopgaver. En vigtig del af projektet var håndtering og optimering af byggepladslogistik, leverancer af ­materialer samt fleksibel afspærring i projektets mange faser.

Tilbage til referencer