Metro Cityringen, Enghave Plads og Københavns Hovedbanegård

Bygherre: Metroselskabet I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise 
Entreprisesum: 26 mio. DKK
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Etablering af friarealer i bynært miljø
Projektet omfattede etablering af stationsforpladser til Cityringens ­stationer på Enghave Plads og Københavns Hovedbanegård. Hver station har fået sin helt egen ­visuelle profil, der matcher byrummet stationen ligger i. Arbejdet omfattede lednings- og ­belægningsarbejde, ligesom der indgik byggepladslogistik og borgerkommunikation. På Enghave Plads er det gamle springvand blevet reetableret samt der er plantet et større valnøddetræ, der erstatter pladsens historiske kastanjetræ.

Socialt ansvar og samarbejde med beboere og borgere
Da projektet lå på en befærdet del af Vesterbro med mange erhvervsdrivende, beboere og forbipasserende trafikanter, udførte vi størstedelen af vores belægnings- og ledningsarbejde uden for myldretiden. Især udførelse af de mest kritiske fortove og stier blev gjort i de tidsperioder, hvor der var færrest på vejene, ligesom fortove foran ­butikker og caféer blev udført uden for åbningstiden.

Ved etableringen af ledninger og brønde var der en løbende koordinering med ledningsejere og HOFOR.

Hovedmængder

● 1.500 m² opbrydning af belægninger
● 2.500 m optagning granit, chaussé- og fortovssten til depot
● 3.625 ton jorarbejde kl. 1-4
● 1.065 m ledningsarbejde
● 60 sætning af brønde
● TV-inspektion af anlæg
● 115 m ledning til vandinstallation
● 800 m kabelledninger og EL-forsyning
● 1.000 m² gartnermacadam
● 34 levering og sætning af vandingsriste i støbejern
● 2 gøglerstik
● 57 stk. betonplinte
● 38 cykelstativer
● 1 valnøddetræ
● 1 springvandsinstallation

Tilbage til referencer