MetNord, Nordhavnen

Bygherre: Metroselskabet
Entrepriseform: Underentreprise
Hovedentreprenør: ZüblinA/S
Entreprisesum: Kr. 17,9 mio.
Anlægsperiode: 2015

Info

Oversigt

Nærværende entreprise omhandler jordarbejder ved udgravning af station Nordhavn samt rampen op for Citybanen udgreningen til Nordhavnen – CRNH12.

Entreprisen omfatter udgravning og tilfyldning ved rampe, for metrotunnel, ved station og transfertunnel ved Nordhavn st. og skakt ved Krauseparken st.

Hovedmængder

● 34.700 m³ Bortskaffelse af jordfyld
● 51.100 m³ Bortskaffelse af sand-/ler-fyld
● 7.800 m³ Bortskaffelse af kalksten
● 2.700 m³ sandfylds indbygning
● 14.700 m³ jordfyld fra depot
● 2.100 m³ drænlagsarbejder

Tilbage til referencer