Markarbeten – Nybyggnad RPC, Trelleborg

Beställare: MVBSydAB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 22,2 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Entreprenaden avser markarbeten kring nybyggnation av ett rättpsykiatriskt centrum i Trelleborg. Arbetsområdet är ca 47 000 kvm.

I projektet ingår:
-hårdgöring runt huskroppen och etablieringsytor samt parkering.
-Yttre VA
-Sättning av betonghus
-Montage av markkanaler i betong

Huvudmängder
 • 134 m PP-rör dagvatten D250
 • 200 m PP-rör dagvatten D315
 • 112 m PP-rör spillvatten D200
 • 560 m PP-rör dagvatten D110
 • 526 m PP-rör dagvatten D160
 • 7146 m2 geotextil
 • 10.000 m2 förstärkningslager
 • 10.000 m2 asfalt
 • 2500 m2 cementbetong
 • 25.600 m2 växtbädd
 • 596 m kantstöd granit
 • 1500 m kantstöd trä

Tillbake till referenser