Markarbeten – Nybyggnad RPC, Trelleborg

Beställare: MVBSydAB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 22,2 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden avser markarbeten kring nybyggnation av ett rättpsykiatriskt centrum i Trelleborg. Arbetsområdet är ca 47 000 kvm.

I projektet ingår:
-hårdgöring runt huskroppen och etablieringsytor samt parkering.
-Yttre VA
-Sättning av betonghus
-Montage av markkanaler i betong

Tillbake till referenser