Markarbete McDonalds Trelleborg

Beställare: Svenska McDonald´s AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: 3,9 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Svenska McDonald’s AB väljer att expandera i Sverige. Den nya restaurangen i Trelleborgs västra industriområde ingår i denna expansion. Entreprenadens markyta berör 4100 m2 och i huvudsak omfattar entreprenaden förarbeten och hjälparbeten, schaktning och fyllning, grundläggning för hus samt grönytor och hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även VA i mark inkl. fettavskiljare, utvändig el-anläggning samt annan utrustning enligt specifikationer inkl. montage.

Huvudmängder
  • 4.100 m² schakt och fyllning
  • 3.000 m² hårdgjorda ytor
  • 500 m² gräs och planteringsytor
  • 1 st. montage av tillhandahållen utrustning
  • 1 st. va i mark inkl fettavskiljare

Tillbake till referenser