Markarbeten – Glasvasen, Malmö

Beställare: Veidekke
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 3,3 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar schakt, transport och deponi av rena massor samt finplanering för Glasvasen, Malmö
Glasvasen är ett nytt kontorshus som ska upprättas direkt norr om Malmö centralstation.

Huvudmängder
  • 15.423 m3 schaktvolym
  • 180 m markavloppsrör dim 160-200mm
  • 445 m2 fiberduk
  • 1360 ton grusfyllning
  • 330 m2 markbetong
  • 2 st brunnar dim 162 mm

Tillbake till referenser