Markarbeten – Crossdock Malmö

Beställare: MVBSydAB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 14,6 mio
Anläggningsperiod: 2013-2014

Info

Översikt

Nybyggnad av Crossdock-anläggning i Malmö. Entreprenaden omfattar omfattande schakthantering av 9000 m3 matjord, röjning av området samt fyllt upp industrilokalen med schaktmassor. Marken runt industrilokalen är cementstabiliserad och 25 000 m2 asfalt är lagd.

1000 m dagvatten i form av plast samt betong är lagd, inkl. en pumpstation och en oljeavskiljare. Även belysningsfundament och läggning av kabelrör ingick i projektet. Schaktarbete till 280 m gasledning utfördes.

Huvudmängder

25.000 m² asfalt
1.000 m va-ledningar (btg & plast)
9.000 m³ matjord
280 m gasledning
1 st. pumpstation

Tillbake till referenser