Markarbete vid magasin M16, CMP

Beställare: Copenhagen Malmö Port
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: 0,3 miljoner SEK.
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar markarbete vid ombyggnad av magasin M16.
Befintligt armerat fundament rivs i anslutning till nya in/utfarter.Befintlig kantsten och betongplattor rivs. Två nya infarter över Grimsbygatans gångbana utförs. Även stängsel, grindar och en ny handikappsanpassadramp ska anläggas.

Huvudmängder
  • 1 st. rivning armerat fundament
  • 1 st. rivning befintlig kantsten & betongplattor
  • 2 st. asfaltering till infart
  • 1 st. handikappsanpassad ramp
  • 1 st. nytt Stängsel

Tillbake till referenser