Markarbete – Område öster om Elisedal

Beställare: Gatukontoret – Malmö
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 8,1 mio
Anläggningsperiod: 2011-2013

Info

Entreprenaden syftar till att skapa möjligheter för bef. industri att expandera sin verksamhet och möjliggöra för ny verksamhet i form av industri och moske. Utbyggnad av 4 st industrifastigheter i form av terrasserad mark inkl. tillhörande yttre VA. 2 st nya lokalgator skall förse de nya fastigheterna med transport och kommunikationsmöjligheter. Projektet har delats på mitten av ett parkområde som innefattar ny gc-väg, dagvattenmagasin, utsiktsplats och rekreationsytor för allmänheten.

Tillbake till referenser