Markarbete – Område öster om Elisedal

Beställare: Gatukontoret – Malmö
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 8,1 mio
Anläggningsperiod: 2011-2013

Info

Översikt

Entreprenaden syftar till att skapa möjligheter för bef. industri att expandera sin verksamhet och möjliggöra för ny verksamhet i form av industri och moske. Utbyggnad av 4 st industrifastigheter i form av terrasserad mark inkl. tillhörande yttre VA. 2 st nya lokalgator skall förse de nya fastigheterna med transport och kommunikationsmöjligheter. Projektet har delats på mitten av ett parkområde som innefattar ny gc-väg, dagvattenmagasin, utsiktsplats och rekreationsytor för allmänheten.

Huvudmängder
  • 2.070 m² rivning asfalt
  • 513 m rivning staket
  • 50 st. Trädfällning
  • 14.260 m³ schakt jord
  • 2.220 m² Urgrävning
  • 5.000 m² Överbyggnad
  • 10.300 m² asfaltbeläggning
  • 383 m dagvattenledningar (dim 160 till 400)
  • 173 m spillvattenledningar (S200PP till S315PP)
  • 21 st. Brunnar

Tillbake till referenser