Lykkebo Skole, kunstgræsbane

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,7 mio.
Anlægsperiode: 2011-2012
Rådgiver: Jens Wessberg A/S

Info

Oversigt

Hovedentreprisen omfatter rydnings- og reguleringsarbejder, bundopbygning, afvanding, hegns-, belysnings- og belægningsarbejder. Herunder forstås belægningsarbejder som levering og lægning af både kunststofbelægning samt kunstgræsbelægning.

Hovedmængder
  • 2.060 m³ bortkørsel af jord
  • 764 m dræn
  • 365 m kantsten
  • 3.850 m² paksten
  • 168 m hegn
  • 3.850 m² kunstgræs
  • 1.000 m² kunststofbelægning

Tilbage til Sportsanlæg eller Landskab