Løgten – Bale

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 22.7 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Entreprisen er en sideudvidelse af eksisterende ca. 3,4 km. motortrafikvej med det formål at skabe plads til at strækningen bliver opgraderet til en 2+1 strækning, hvor der kan køres 100 km/t. Behovet er opstået grundet tæt trafik og kødannelse ved overgangen fra motorvej til motortrafikvej. Herfor udvides rampeanlæg med svingbaner og radarstyret signalanlæg.

Sagen omhandler i hovedtræk jord-, afvandings-, stabilgrus-, samt asfaltarbejde. Dertil kommer etablering af færdselstavler, autoværn, signalanlæg, vejbelysning, brolægning og afmærkning samt trafikafvikling.

Hovedmængder

● 8.400 m³ råjordsarbejder
● 1.800 m³ muldafrømning
● 6.200 m³ bundsikringsgrus
● 5.300 m³ stabilgrusarbejder
● 1.800 m³ muldudlægning
● 6.000 m afvandingsarbejder
● 42.500 m² opbrydning af asfalt
● 83.700 m² overfladebehandling
● 4.500 m stålautoværn
● 16.200 m afmærkning på kørebane
● 14.600 m² græssåning

Tilbage til referencer