Lisbjerg kraftvarmeværk, entreprise 12

Bygherre: Affald Varme Aarhus
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 9,0 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Entreprisen Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg, entreprise B12.

Anlægsarbejder omhandler veje, pladser, afvanding, beplantning samt belysning i terræn.

Hovedmængder

● 6.800 m³ afgravning og bortskaffelse af knust beton
● 2.500 m³ råjordsarbejder
● 1.300 m³ udlægning af stabilt grus
● 15.300 m² udlægning af asfalt
● 208 m² udlægning af semifleksibel asfalt
● 1.400 m sætning af kantsten
● 280 m² lægning af fliser
● 175 m opsætning af autoværn
● 91 m afvanding
● 1.500 m³ muldudlægning
● 9.600 m² græssåning
● 270 m² etablering af grønt tag
● 475 m opsætning af hegn

Tilbage til referencer