Lisbjerg Bygade

Bygherre: Aarhus Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 17.6 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017
Rådgiver: Nira A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omhandler etablering af ca. 1 km ny vej, Lisbjerg Bygade, i Lisbjerg ved Århus. Den nye vej skal forbinde Randersvej og rundkørslen ved Lisbjerg Parkvej.

Krydset på Randersvej skal derudover reguleres og tilpasses den nye Letbane krydsning. Heriblandt etablering af svingspor, fortov, heller og forgængerfelt for at tilkoble Lisbjerg Bygade.

Lisbjerg Bygade skal være en to-sporet vej, med den nye letbanetracé i midten og dertilhørende cykelsti, rabatarealer samt krydsning med letbanetracéet.

Hovedmængder

● 6.050 m² affræsning af asfalt
● 28.150 m² muldafrømning af forskellig tykkelse
● 9.900 m² afrømning af muld
● 9.700 m³ afgravning af jord og muld
● 16.350 m³ indbygning af jord
● 5.900 m plast og beton
● 160 stk. brønde
● 18.600 m² slidtag
● 80 stk. skilte
● 2.200 m længdeafmærkning
● 2.850 m kabelgrave

Tilbage til referencer