Ledningsomlægning, Midlergårdsvej, Brøndby

Bygherre: Brøndby Kloakforsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 4,7 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: MOE A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter omlægning af Rosenåen betonkanal i Brøndby, en ø500 BT samt en v750 BT rørledning, hvor disse passerer tracéet for den fremtidige jernbane fra København til Ringsted. Herud over omfatter entreprisen omlægning af regnvandsafledningen i den østlige del af Sydgårdsvej, Brøndby. Arealet, hvorpå ledningsomlægningerne skal finde sted indgår i Banedanmarks entreprise TP10, som udføres af konsortiet Barslund/CG Jensen.

Hovedmængder
  • 134 m ø1600 PE ledning
  • 78 m Ø800 PE rørledning
  • 190 m ø500 PP rørledninger
  • 330 m ø315 PP regnvandsledning
  • 10 m underpresning af Ø315
  • 7 stk. betonbygværker

Tilbage til referencer