Ledningsomlægning, Frederikssundsmotorvejen

Bygherre: HOFOR A/S
Entrepriseform: Partnering
Entreprisesum: kr. 6,0 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: Krüger A/S

Info

Oversigt

Projektet omfattede omlægningen af 2 råvandsledninger fra hhv. Nybølle Pumpestation og Kilde XI der var berørt af etableringen af Frederikssundsmotorvejens Etape 2.
Projektet blev udført som partnering mellem Barslund, bygherre og rådgiver. Der blev i fællesskab arbejdet med projektet for at minimere omkostningerne og optimere de tekniske løsninger.
Projektet var en stor succes hvor både budgettet og tidsplanen blev overholdt.

Hovedmængder
  • 640 m Omlægning af ø300mm råvandsledning
  • 30 m Omlægning af ø560mm råvandsledning
  • 2 stk. Forlængelse af tunneler

Tilbage til referencer