Lastbilsverkstad, Oxie

Beställare: Mims Invest Staffanstop
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 3,4 mio
Anläggningsperiod: 2012-2013

Info

Översikt

Entreprenaden består av markarbetet för Hinz nya lastbilsverkstad i Oxie, Malmö. Det ingår bla. hårdgjorda ytor, yttre VA och plantering.

Huvudmängder
  • 3.600 m³ matjordsavtagning
  • 1.397 m³ schakt för terrasering
  • 1.397 m³ fyll
  • 1.200 m² hårdgjorda ytor i byggnad
  • 1.200 m² tvättad makadam
  • 305 m vattenledningar (D110 & D160)
  • 5.000 m² asfalt
  • 150 m² plattytor
  • 2.200 m² växtbäddar
  • 50 m spillvattenledningar (S160)

Tillbake till referenser