LAR i Græse

Bygherre: Frederikssund Spildevand
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 7 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: Sweco

Info

Oversigt

LAR i Græse – Reduktion af mængden af uvedkommende vand

Projektets formål var at reducere mængden af uvedkommende vand, der tilledes fællessystemet i Græse og derved reducere mængden af vand, der skal renses på renseanlægget.

Endvidere havde Frederikssund Spildevand og Frederikssund Kommune et ønske om at frakoble vejvandet fra kloaksystemet for derved at reducere risikoen for overløb til Græse Å. Der var nemlig konstateret overløb fra kloaksystemet til Græse Å ved kraftig regn. Overløbet var omfattet af krav om indsats i forslag til vandhandleplan 2010-2015.

Projektet omfattede opsamling af overfladevand fra befæstede arealer på ­terræn og nedsivning i vejbede og regnbede langs Græse Bygade og Strædet. Dertil kom etablering af cykelbane i begge retninger langs Græse Bygade.

Hovedmængder

● 700 ton asfalt, opbrydning og bortkørsel
● 1.200 ton afgravning af forurenet jord
● 400 m³ stabilgrusarbejder
● 500 m³ bundsikrings-­arbejder
● 300 m³ harpet sandfyld
● 900 m afvandingsrende at levere og montere
● 500 m trækrør, PE Ø50, at levere og udlægge
● 8 stk. ø1000 sandfangselement til afvandingsrende
● 200 m a-sømkantsten, r=2-12 m
● 200 m fortovskantsten

Tilbage til referencer