Kyrkheddinge-Staffanstorp, Etapp 2

Beställare: Staffanstorps kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 9,1 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Objektet är beläget inom Staffanstorps östra industriområde.

Entreprenaden avser renovering av spillvattenledningar, omläggning av befintlig vattenledningsnät och spillvattennät. Det ingår även en rivning och nybyggnad av avloppspumpstation.

I arbetet ingår även korsning av V108 samt ny eller ombyggnation av Truckvägen.

Tillbake till referenser