Kyrkheddinge-Staffanstorp, Etapp 2

Beställare: Staffanstorps kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 9,1 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Objektet är beläget inom Staffanstorps östra industriområde.

Entreprenaden avser renovering av spillvattenledningar, omläggning av befintlig vattenledningsnät och spillvattennät. Det ingår även en rivning och nybyggnad av avloppspumpstation.

I arbetet ingår även korsning av V108 samt ny eller ombyggnation av Truckvägen.

Huvudmängder
 • 110 ton rivning asfalt
 • 1 st. rivning pumpstation
 • 730 m² borttagning av markvegetation
 • 8.500 m³ schakt för va-ledning
 • 280 m PE-rör tryckavlopp dim 200
 • 420 m PE-rör vattenledningar dim 160
 • 280 m PE-rör vattenledningar dim 200
 • 200 m PP-rör markavlopp dim 160
 • 420 m PP-rör maravlopp dim 250
 • 2.300 m² rivning asfalt truckvägen
 • 3200 m³ schakt för väg och plan

Tillbake till referenser