Kyndbyværket – Kyst- og klimasikring, DONG

Bygherre: DONG Energy Thermal Power A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 1,8 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Stormen “Bodil” i 2013 medførte omfattende skader på kyster og bygningsværker på Kyndbyværket.

Nærværende entreprise omfatter udbedring skader, sikring af anlægget mod fremtidige skader og forhøjelse af de beskadigede stenkastninger og bølgeskærme. Hertil kommer udførelse af nye afskærmninger og tætninger, der i fremtidige højvandssituationer skal forhindre oversvømmelse af Kyndbyværkets tekniske installationer.

Hovedmængder

● 1.000 m³ sandfyld
● 2.500 ton ral/sand
● 3.300 m² geotekstil
● 750 ton håndsten 80-150mm
● 5.000 ton filtersten 60-300kg
● 7.000 ton dæksten 1.000-3.000kg
● 170 m² installering af spuns
● 150 m³ stabilgrusarbejder
● 600 m³ asfaltarbejder
● 60 m betonmur

Tilbage til referencer