Kvarteren vid Hyllie Allé

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 21,0 mio
Anläggningsperiod: 2012-2014

Info

Entreprenaden omfattar gatu-, mark-, va-, fjärrvärme-, el- och belysningsarbeten. Entreprenaden avser tre huvuddelar enligt nedan:
• HD1- färdigställande av byggator inkl. VA och belysning.
• HD 2 – utbyggnad av befintlig provisorisk markparkering (P-Norr) inkl cementstabillisering, va och belysning.
• HD 3 – utbyggnad av fjärrvärmeledningar.

Tillbake till referenser