Kvarteren vid Hyllie Allé

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 21,0 mio
Anläggningsperiod: 2012-2014

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar gatu-, mark-, va-, fjärrvärme-, el- och belysningsarbeten. Entreprenaden avser tre huvuddelar enligt nedan:
• HD1- färdigställande av byggator inkl. VA och belysning.
• HD 2 – utbyggnad av befintlig provisorisk markparkering (P-Norr) inkl cementstabillisering, va och belysning.
• HD 3 – utbyggnad av fjärrvärmeledningar.

Huvudmängder
  • 15.000 m³ schakt
  • 34.000 m² asfaltsbeläggning
  • 2.000 m vattenledningar (V63PE till V315PE)
  • 1.600 m spillvattenledningar (S200PP till S315PP)
  • 1.500 m dagvattenledningar (D160PP till D315)
  • 1.500 m dagvattenledningar (D300P till D1000BTG)
  • 3.500 m dräneringsrör
  • 16.000 m kabelskyddsrör
  • 17.400 m² markstabilisering
  • 11.000 m³ div. fyll

Tillbake till referenser