Kv. Öster samt Kv. Kappseglaren

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 26,5 mio
Anläggningsperiod: 2012-2013

Info

Översikt

Kv. Öster om Flaggskepparen samt Kv. Kappseglaren i Västra Hamnen Malmö:

Projekt Kv. Öster om Flaggskepparen, omfattar färdigställande av Riggaregatan, Esplanaden – det nordsydliga park-
och gatustråket.

I entreprenaden utfördes flera inre lokalgator och gc-vägar, gatuplanteringar, två parker med dammar & två lekplatser, belysning samt VA.

Det ingick även platsgjutna betongmurar och sittytor av trädäck.

Huvudmängder
  • 3.700 m² rivning asfalt
  • 8.500 m³ schakt
  • 2.700 m² geotextil
  • 15.000 m² asfalt
  • 29 m² leksand
  • 185 m² platsgjuten gummibeläggning
  • 1 st. damm i betong
  • 2 st. platsgjuten betongmur och utsiktstorn
  • 3000 st. växter, buskar och träd
  • 128 st. lekutrustning och utemöbler

Tillbake till referenser