Kv. Öster samt Kv. Kappseglaren

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 26,5 mio
Anläggningsperiod: 2012-2013

Info

Kv. Öster om Flaggskepparen samt Kv. Kappseglaren i Västra Hamnen Malmö:

Projekt Kv. Öster om Flaggskepparen, omfattar färdigställande av Riggaregatan, Esplanaden – det nordsydliga park-
och gatustråket.

I entreprenaden utfördes flera inre lokalgator och gc-vägar, gatuplanteringar, två parker med dammar & två lekplatser, belysning samt VA.

Det ingick även platsgjutna betongmurar och sittytor av trädäck.

Tillbake till referenser