Kv Fjärilen, Tomelilla

Beställare: Tomelilla kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 4,1 mio
Anläggningsperiod: 2012-2013

Info

Översikt

Objektet avser utförande av nybyggnad av nytt bostadsområde i nordvästra
Tomelilla för ca 20 fastigheter, inom Kv. Fjärilen m.fl. Entreprenaden omfattade bl.a. etablering av nya VA-ledningar, Lampor och belysningsarmatur, inklusive kabel. Därutöver; anläggningsarbeten för allmänna vägar, installation av utomhusbelysning, grundläggning av gator, anläggnings-arbete för vatten- och avloppsledningar samt tillhörande arbeten för rörledningar och kablar.

Huvudmängder
 • 8 ton rivning asfalt
 • 61 m rivning kantstöd
 • 3.600 m³ borttagning av markvegetation
 • 3.290 m³ jordschakt för väg och plan
 • 1.845 m³ fyllning
 • 3.800 m³ överbyggnad
 • 7.450 m² asfaltbeläggning
 • 611 m PE-rör dim 80
 • 905 m PP-rör dim 200, 160, 110
 • 54 st. brunnar
 • 25 m belysningsstolpar
 • 1000 m kabelskyddsrör

Tillbake till referenser