Kv Bronsdolken, del 2

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 1,5 mio
Anläggningsperiod: 2012

Info

Översikt

Inom området Kv Bronsdolken ska det byggas industrigata med VA-ledningar och gatubelysning samt naturområde med utjämningsmagasin/fördröjningsmagasin.
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar där huvuddel 2 omfattar slitlager i industrigatans körbana samt gångbanor.

Huvudmängder
  • 510 m² rivning asfalt
  • 950 m³ schakt
  • 80 m³ förstärkningslager
  • 3.000 m² obundet bärlager
  • 7.600 m² asfalt
  • 150 m² smågatsten
  • 1.500 m² växtbädd
  • 1.000 m kantsten

Tillbake till referenser