Kunstgræsbaner Roskilde

Bygherre: Roskilde Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 4,5 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

Info

Oversigt

Projektet omfattede anlægsentreprisen i forbindelse med etablering af nyt
kunstgræsbaneanlæg ved Rådmandshaven i Roskilde.
Anlægsentreprisen omfattede i hovedtræk følgende: jord-, afvandings-, befæstelses-og brolæggerarbejde samt lysanlæg.

Hovedmængder
  • 6.000 m³ muldjordsarbejder
  • 1.200 m³ råjordsarbejder
  • 4.000 m dræn
  • 15 stk. brønde
  • 50 m³ LAR bassin
  • 3.500 m³ bundsikringsarbejder
  • 2.900 m³ stabilgrusarbejder
  • 165 m hegn
  • 1.200 m² flisefortov

Tilbage til Sportsanlæg eller Landskab