Kunstgræsbaner, Herlufsholm

Bygherre: Herlufsholm Idrætscenter A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 6,7 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Nielsen & Risager A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter etablering af 11.400m2 kunstgræsbane samt baneudstyr og tilpasning af udenomsarealer.
Etablering af nye adgangsveje i betonbelægningssten, dræn og sandfangsbrønde, banehegn samt forsyningsledninger og ny belysning.

Hovedmængder

● 11.400 m² kunstgræsbane
● 15.500 m² muldjordsarbejder
● 5.600 m³ råjordsarbejder
● 3.700 m drænledningsarbejder
● 2.800 m³ bundgrusarbejder
● 2.800 m³ stabilgrusarbejder
● 2.000 m² belægningsarbejder
● 500 m hegn incl porte og låger
● 1.300 m kabelarbejder
●50 ton asfaltarbejder

Tilbage til referencer