Kunstgræsbane, AB

Bygherre: Akademisk Boldklub
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 5,8 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Wessberg

Info

Oversigt

Etablering af ny ’full-size’ 11-mands kunstgræsbane, kvalitet FIFA 2-Star, på eksisterende grusbane, i tilknytning hertil nyt afvandingsanlæg, ny bundopbygning, nyt belysningsanlæg (125+250 lux) og delvist nyt hegn.

Specifikt blev følgende arbejder udført: jord-, grus-, afvandings-, brolægnings-, hegns-, belysnings- og kunstgræsarbejder.

Hovedmængder

● 8.500 m² afretning af eks. grusbane
● 4.200 m³ Levering og udlægning grus
● 2.500 m³ Levering og udlægning af paksten
● 1.500 m³ Levering og udlægning af knust granit
● 150 m Ø126 drænledninger
● 400 m kantsten
● 300 m panelhegn
● 6 stk. lysmaster 16m
● 800 m el-kabler
● 8.300 m² kunstgræs

Tilbage til referencer