Irmabyen i Rødovre

Bygherre: Korsdalskvarteret ApS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 4,2 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Orbicon A/S

Info

I Irmabyen, Rødovre, har Barslund omlagt det eksisterende kryds ved Korsdalsvej/Fjeldhammervej til en signalreguleret lyskryds.

Arbejdet blev udført for ELF-Development, der er i gang med at byudvikle den gamle Irmaby.

Projektet indebar derudover en ændring af eksisterende kørebaner og busstopsteder samt etablering af nye svingbaner og ændring af cykelstier.

Tilbage til referencer