Krydsombygning, Tuborgvej

Bygherre: Region Hovedstaden
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 5,2 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

For at skabe bedre adgangsforhold til Bispebjerg Hospital ombygges krydset Tuborgvej/Vestre Længdevej.
Ombygningen sker i et kryds der stiller store krav til trafikhåndtering og styring af bløde og hårde trafikanter. Endvidere ombygges en del af Vestre Længdevej med midterhelle og nye kantsten.

Hovedmængder
  • 2.500 m² opbrydningsarbejder
  • 1.400 m³ jordarbejder
  • 475 m afvandingsarbejder
  • 23 stk. brønde
  • 950 m³ bundsikringsarbejder
  • 2.620 m² stabilgrusarbejder
  • 5.400 m² asfaltarbejder
  • 1.100 m kantsten

Tilbage til referencer