Krydsombygning, Tuborgvej-Strandvejen

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,9 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Københavns kommune ønskede at ombygge krydset, så adgangen til nordhavnsområdet forbedres -særligt af hensyn til den tunge trafik ved jordtransporter til og fra arbejdet med metro-cityringen
Krydset blev ombygget med en vejudvidelse på Tuborgvejs nordside og etablering af en ”fang-ø løsning” for cykeltraffiken fra Tuborgvej Vest.
Ved vejudvidelsen blev der taget en del af et grønt område, der tilhørte Københavns Kommune.

Hovedmængder
  • 550 m² asfaltarbejder
  • 11 stk. betonbrønde
  • 300 m fasgranitkantsten
  • 100 m² københavnerfliser
  • 150 m bordursten

Tilbage til referencer