Krydsombygning i Kolding, Ndr. Ringvej-Skovvangen

Bygherre: Kolding Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 14,8 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Sweco

Info

Oversigt

Barslund har som et led i realiseringen af Kolding Kommunes Infrastrukturpulje ombygget krydset – Ndr. Ringvej-Skovvangen.

Ombygningen har haft til formål at øge fremkommeligheden for trafikanterne.

Barslund har etableret en  højresvingsbane i vestlig retning, forlænget venstresvingsbanen i østlig retning og udvidet Skovvangen med en højresvingsbane.

Derudover er der etableret cykelstier langs Skovvangen inkl. tunnelunderføring ved Ndr. Ringvej og spuns lang Ndr. Ringvejs nordside.

Tunnelunderføringen blev udført over en weekend. Her blev et af Koldings største kryds lukket for at udgrave den nye tunnel for cykellister og fodgængere. Samme weekend blev den gamle tunnel brudt op og fjernet. Vejen blev igen åbnet mandag morgen.

Hovedmængder

● 8.700 m² asfaltarbejder
● 1.400 m² fortov
● 1.350 m kantsten
● 11.200 m³ jordarbejder
● 1.000 m ledningsarbejder
● 7.000 m² stabilgrusarbejder
● 2.200 m spuns
● 2.200 m³ bundsikringsarbejder
● 35 stk. brønde
● 1 stk. stitunnel

Tilbage til referencer