Krydsombygning, Kongevejen-Øverødvej

Bygherre: Rudersdal Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,5 mio.
Anlægsperiode: 2010
Rådgiver: NIRAS A/S

Info

Oversigt

Barslund har gennemført ombygning af krydset Kongevejen/Øverødvej/Holte Stations vej.

Der er etableret en afkortet cykelsti på Kongevejen, hvor den eksisterende cykelsti fjernes, og kørebanen udvides. Der er samtidigt etableret en helle nord og syd for krydset.

På Holte Stationsvej er der etableret en helle, hvorfor fortov og cykelsti forlægges 1,5 meter. Som afslutning er der udført ca. 5000 m2 slidlag i krydset. Entreprisen stiller store krav til trafikafvikling

Hovedmængder
  • 6.500 m² opbrydning af belægninger
  • 20 stk. brønde
  • 310 m kløvet granitsten
  • 205 m symfonifliser
  • 155 m bordursten
  • 5.200 m² skærvematiks

Tilbage til referencer