Korvetten, rivning & efterbehandling

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 7,0 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Entreprenaden avser sanering och efterbehandling av en del av det gamla Kockumsområdet.
Inom objektet skall ca 10 000 kubikmeter betong rivas, betongen kommer från de gamla torrdockorna.
Ca 5000 kubikmeter förorenade massor ska köras bort från området.
Saneringen utförs efter projektspecifika riktvärden framtagna för området, allt från KM massor till FA massor påträffas på området.

Tillbake till referenser