Konstgräsplan Hyllie IP

Beställare: Malmö Stad, Stadskontoret
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 4,2 mio
Anläggningsperiod: 2014

Info

Entreprenaden omfattas i huvudsak av att bygga om / utvidga befintlig grusplan på7 900 m² till plan med konstgräs. I arbetet ingår även tillhörande belysningsanläggning samt mark- och ledningsarbeten.

Entreprenaden omfattar bl.a. rivning av bef. grusplan, schakt och fyllning, läggning av dräneringsledningar för planen, hårdgjorda ytor, elarbeten, läggning av konstgräs.

Tillbake till referenser