Konstgräsplan Hyllie IP

Beställare: Malmö Stad, Stadskontoret
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 4,2 mio
Anläggningsperiod: 2014

Info

Översikt

Entreprenaden omfattas i huvudsak av att bygga om / utvidga befintlig grusplan på7 900 m² till plan med konstgräs. I arbetet ingår även tillhörande belysningsanläggning samt mark- och ledningsarbeten.

Entreprenaden omfattar bl.a. rivning av bef. grusplan, schakt och fyllning, läggning av dräneringsledningar för planen, hårdgjorda ytor, elarbeten, läggning av konstgräs.

Huvudmängder
  • 262 m rivning stängsel
  • 550 m² röjning buskar
  • 2.500 m³ schakt
  • 5.700 m² geotextil
  • 7.910 m² avjämningslager under konstgräsyta
  • 200 m² sådd
  • 234 m nätstängsel
  • 1.890 m dränrör
  • 1 st. belysning för konstgräsplan

Tillbake till referenser