Køge Bugt-Motorvägen, Rivning av 77.00/Egedesvej

Byggherre: Vejdirektoratet
Entreprenadform: Huvudentreprenad
Entreprenadsumma: DKK 1 miljon
Anläggningsperiod: 23-25 maj 2014
Rådgivare: Cowi A/S

Info

Oversigt

Entreprenaden Rivning av bro 77.00 är en del av utvidgningen av Køge Bugt motorväg entreprenad 3.

Förberedande arbete, som fräsning av asfalt/membran, borthuggning av skyddsbetong och stålförstärkning av brobanan, utfördes torsdag och fredag. Själva rivningen skedde i 2 etapper. Rivningen av första etappen utfördes fredag kväll till lördag morgon, och den andra etappen utfördes lördag kväll till söndag morgon.

Rivningen, inklusive omläggning av trafik, utfördes på 31 timmar.

Huvudmängder

● 800 m² motorvägsbro rivs
● Fräsning av asfalt och bitumenmembran
● 2 200 ton betong
● 110 ton asfalt
● 140 ton järnarmering
● 45 ton bitumenmembran

Tillbake till referenser