Køge Bugt Sydlig Strækning

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 224,4 mio.
Anlægsperiode: 2015-2017

Info

Oversigt

Denne entreprise er en del af 1052 Greve Syd – Køge som udgør en del af E20 Køge Bugt motorvejen.
Entreprisen er benævnt ” Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape – Sydlige strækning” og omfatter udbygning af motorvej fra seks til otte spor, inkl. omlægning af veje og tilslutningsanlæg, udvidelse af eksisterende bygværker, etablering af nye bygværker herunder tunnel under motorvejen, etablering af nyt vejudstyr m.v. Entreprisen udføres i konsortie med TBI Infra der udfører betonarbejder

Hovedmængder
 • 21.000 m² opbrydning af asfalt
 • 153.500 m³ muld- og råjordsarbejder
 • 45.000 m³ bundsikringsarbejder
 • 30.000 m³ stabilgrusarbejder
 • 20.000 m afvandingsarbejder
 • 2.000 m kantsten
 • 4.500 m² chaussessten
 • 51.000 ton asfaltarbejder
 • 12.500 m autoværn
 • 5.500 m kabelarbejder
 • 85 stk. lysmaster
 • 35.000 m³ muldudlægning
 • 100.000 m² græssåning

Tilbage til referencer