Køge Bugt, 2 etape, Nordlig strækning

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 208,0 mio.
Anlægsperiode: 2014-2016
Rådgiver: Rambøll A/S (veje)

Info

Oversigt

Nærværende entreprise er en del af motorvejen Greve Syd – Køge, som udgør en del af vejforbindelsen E20 Køge Bugt motorvejen.
Entreprisen omfatter udbygning af motorvejen fra 6 spor til 8 spor på en strækning over knap 3 km inkl. nyt fuldt tilslutningsanlæg ved Egedesvej, udvidelse af eksisterende bygværker, anlæg af nye bygværker, etablering af nyt vejudstyr, stor blødbunds udskiftning – alle opgaver der kræver stor vægt på jordlogistikken. Opgaven udføres i konsortium med TBI infra-Mobilis.

Hovedmængder
  • 300.000 m³ råjordsarbejder
  • 50.000 m³ blødbundsarbejder
  • 33.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 24.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 21.000 m afvandingsarbejder
  • 22.000 m³ opbrydningsarbejder
  • 62.000 ton asfaltarbejder
  • 12.000 m autoværn
  • 100.000 m² græssåning
  • 6 stk. broer og underføring

Tilbage til referencer