Kloakfornyelse, Egekrogen

Bygherre: Forsyning Ballerup A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 7,2 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Enviclean

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter udskiftning af separatkloakerede afløbssystem i området ved Egekrogen, både spilde- og regnvandssystemet udskiftes ved opgravning. Samtidig udføres en fornyelse af stikledningerne fra hovedledningen og frem til skel ved hver ejendom.

Arbejderne udføres i et lukket vejsystem, med jorddepot op af fredningszone og naturbeskyttet zone.

Hovedmængder

● 2.200 m² optagning af belægninger
● 1.200 m³ grundforstærkning
● 2.000 m² udlægning af fiberdug
● 6.000 m³ tilfyldning over ledninger
● 2.700 m² reetablering af græsarealer
● 900 m³ bundsikringsarbejder
● 900 m³ stabilgrusarbejder
● 1.200 m² asfaltarbejder
● 1.900 m² belægningsarbejder
● 230 m spildevandsledninger ø200
● 110 m spildevandsledninger til pumpestationer, ø110-200
● 160 m regnvandledninger, ø1000
● 250 m stikledninger
● 3 stk. PP-brønd, ø600
● 7 stk. betonbrønde, ø1250
● 2 stk. TV-inspektion (ved aflevering og 1 år efter)
● 150 m tæthedsprøvning af ø110, ø200 og ø1000

Tilbage til referencer