Kloakfornyelse, Egekrogen

Bygherre: Forsyning Ballerup A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 7,2 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Enviclean

Info

Entreprisen omfatter udskiftning af separatkloakerede afløbssystem i området ved Egekrogen, både spilde- og regnvandssystemet udskiftes ved opgravning. Samtidig udføres en fornyelse af stikledningerne fra hovedledningen og frem til skel ved hver ejendom.

Arbejderne udføres i et lukket vejsystem, med jorddepot op af fredningszone og naturbeskyttet zone.

Tilbage til referencer