Kloakering, Strøby Egede-Etape 1

Bygherre: Stevns Spildevand
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 13,2 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: MOE A/S

Info

Oversigt

Projektet omhandlede separering af regn- og spildevand i Strøby Egede ved Køge.
I forbindelse med dette blev der ligeledes udgravet for og etableret regnvandsbassin med stort spunset og pælefunderet pumpe- og bygværk, grundet særdeles blød bund og høj grundvandsstand.
Herudover skulle der etableres en ny udløbsledning i havet. Ledningen slutter ca. 150 meter ude fra kysten på 2 m. vand.

Hovedmængder
  • 63 stk. brønde
  • 1.450 m regnvandsledninger Ø200-Ø70 bt
  • 500 m spildevandsledninger
  • 54 stk. stikledninger
  • 150 m havudløbsledning
  • 2.800 m² asfaltarbejder
  • 5.000 m³ regnvandsbassin

Tilbage til referencer