Kloakering, Sæby

Bygherre: Lejre Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 14,9 mio.
Anlægsperiode: 2011-2012
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Renovering ved opgravning og udskiftning af spildevandsledninger i den nordlige del af gamle Sæby.

Etablering af et nyt regnvandsbassin i den sydlige del af Sæby. Etablering af en ny regnvandsledning fra den nordlige del af Sæby til regnvandsbassinet samt en ny spildevandsledning fra den nordlige del af Sæby ud over markerne til Sæby Renseanlæg.

Kloaksaneringen er foretaget i eksisterende beboelsesområde

Hovedmængder
  • 650 m betonledninger
  • 4.700 m plastledninger
  • 22 stk. betonbrønde
  • 5.000 m³ regnvandsbassin

Tilbage til referencer