Kloakering af Sandet By Etape I,II & III

Bygherre: Gribvand A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 45,0 mio.
Anlægsperiode: 2009-2013
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Barslund har stået for kloakeringen af Sandet By etape I, II og III udført som tryktabssystem. Langt størstedelen af arbejderne er udført som styret boring. Entrepriserne omfatter 886 husstande. Baggrunden for kloakeringen er blandt andet, at der er problemer med vandafledning, og at spildevandet forurener Arresø, samt at der er risiko for hygiejneproblemer, når spildevandet ikke renses ordentligt.

Kloakeringen er foretaget i eksisterende beboelsesområde.

Hovedmængder
  • 56.000 m pe 160 PN 10
  • 41 stk. vejpumper
  • 41 stk. brønde Ø1000
  • 866 stk. huspumpebrønde
  • 26.000 m trykledninger
  • 22.000 m styret boring

Tilbage til referencer