Kloakering af Lidsøvej Herlev

Bygherre: Herlev Kloak A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 6,0 mio.
Anlægsperiode: 2009
Rådgiver: Krüger A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med renovering af eksisterende spilde- og regnvandssystem er regnvandsledningerne opgraderet og derved klimatilpasset.
Kloaksaneringen er foretaget i eksisterende beboelsesområde med mange ledningsejere, beboere og trafik der alle skulle opretholdes således generne blev mindste mulige.

Hovedmængder
  • 220 m bt-ledninger fra Ø200 til Ø400
  • 270 m bt-ledninger fra Ø400 til Ø500
  • 250 m bt-ledninger fra Ø500 til Ø600
  • 170 m bt-ledninger fra Ø500 til Ø1000
  • 45 m bt-ledninger fra Ø500 til Ø1200
  • 28 stk. udskiftning af ø1000 til ø1250 brønde
  • 15 stk. vejbrønde
  • 144 stk. stikledninger