Kloakering af Haveforeningen Pilegård Allé

Bygherre: HF ved Pilegården
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 8,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: Hundsbæk & Henriksen A/S

Info

Oversigt

Denne entreprise omfattede udførelse af spildevandsledninger samt vandforsyning i forbindelse med Haveforeningen ved Pilegård Alle, beliggende ved Pilegård Alle,Tårnby.
Arbejdet omfattede etablering af hovedkloak samt vandforsyning for de eksisterende kolonihaver med tilslutning til det eksisterende system.
Arbejdet er udført med stor hensynstagen til den eksisterende beplantning.

Hovedmængder
  • 1.800 m ø160 PVC spildevand
  • 1.100 m ø40 PE 80 PN6 vand
  • 150 m ø50 PE 80 PN6 vand
  • 400 m ø60 PE 80 PN6 vand
  • 142 stk. ø32 stikledninger PE 80 PNS
  • 25 stk. ø425 mm pp brønde
  • 2 stk. ø1250 betonbrønde
  • 143 stk. ø315PP/PE skelbrønde
  • 2 stk. spildevandspumper

Tilbage til referencer