Kloak, Ishøj Strandområde

Bygherre: Ishøj Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 13,9 mio.
Anlægsperiode: 2013-2014
Rådgiver: Nielsen & Risager A/S

Info

Oversigt

Etablering af regnvandsafvanding, renovering af vandledning samt etablering af nyt fortov og afvandingstrug for Søsvinget, Søvangs Allé, Søkrogen og Søvangen fra Pileskovvej til Friisvej alle i Ishøj Strand Område. Arbejderne er udført i område med høj vandstand og tæt på stranden.

Hovedmængder
  • 6.000 m³ råjordsarbejder
  • 1.900 m afvandingsarbejder
  • 18.600 m² grusbærelag
  • 4.000 m kantsten
  • 2.700 m² fliser, brosten og chaussesten
  • 8.700 m² asfaltarbejder
  • 155 m fodhegn

Tilbage til referencer