Klimatilpasning, Jægerspris

Bygherre: Frederikssund Forsyning A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 11,8 mio.
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: Envidan

Info

Oversigt

Som 1. etape af et større kloakrenoveringssystem i Jægerspris skal der etableres et nyt vejafvandingssystem og en opdimensionering af fælleskloakken. Som en del af vejafvandingssystemet anlægges et rekreativt regnvandsbassin i området, med karakter af et gadekær. En nyanlagt pumpestation skal løfte overfladevandet op i bassinet. Alle vejene i området nyanlægges, og nye veje i området sænkes med mellem 0 – 25 cm, og der etableres kantsten og vejbump og overkørsler ved sidevejene.

Hovedmængder
 • 6.000 m² muldjordsarbejder4.000 m² opbrydningsarbejder
 • 850 m ledningsarbejder fællessystem Ø315-Ø560
 • 1.050 m ledningsarbejder vejafvanding Ø200-Ø560
 • 60 stk. brønde
 • 40 stk. vejbrønde
 • 1.500 m³ bundsikringsarbejder
 • 1.000 m³ stabilgrusarbejder
 • 700 m kanststensarbejder
 • 5.000 m² asfaltarbejder
 • 11.000 m³ råjordsarbejder bassin
 • 1 stk. pumpestationer

Tilbage til referencer